Optimaal ontwerpen van een project begint met het duidelijk vastleggen van de wensen. Aan de hand van de wensen, de technische en bouwkundige mogelijkheden, en de geldende wet- en regelgeving, wordt dan het ontwerp gemaakt. Bij het maken van het ontwerp hoort ook het vaststellen van het budget en de mogelijke terugverdientijden (R.O.I. Return Of Investment) hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de mogelijkheden.

Werkvoorbereiding / Engineering


Als een project optimaal is voorbereid zal de uitvoering hiervan een stuk soepeler verlopen.
Goede werkvoorbereiding / engineering is een belangrijke spil in het projectteam. Het is de schakel tussen projectleider, tekenaar en uitvoering. TKK Techniekverzorgt voor de opdrachtgever de totale voorbereiding / engineering van complete projecten of delen hiervan. Hierbij kunt u denken aan het berekeningen, materiaalspecificaties, calculeren en offreren van het meer- en minderwerk, het bewaken van de planning, en de voortgang tijdens de uitvoering. Tevens onderhouden wij de contacten met de opdrachtgever, aannemer en nevenaannemers. Verder is TKK Techniek nauw betrokken bij de goedkeuringsprocedures met betrekking tot de opdrachtgever, instanties en (nuts)bedrijven.
Wij werken in het projectteam onder leiding van de projectleider, begeleiden wij de tekenkamerwerkzaamheden, en waar nodig de montageleider bij de uitvoering van het project.

Projectleiding


De projectleider is de eindverantwoordelijke voor het desbetreffende project. Een functie waarin een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig moet zijn. Als projectleider bewaakt DuZa Energie voortdurend de kwaliteit, voortgang en het budget van het project. Daarbij behoort de technische, financiële en organisatorische verantwoordelijkheid voor het complete traject. Tevens stemmen wij de wensen in overleg met de klant af. Wij verzorgen de planning en behartigen de belangen van de opdrachtgever bij bouw- en beleidsvergaderingen. In ons werk zoeken wij naar een goede teamsfeer en coachen wij teamleden waar nodig. Met de opdrachtgevers en andere betrokken partijen onderhoudt TKK Technieknauwe contacten.

Detachering


Bent u op zoek naar (tijdelijke) extra capaciteit binnen uw organisatie of project? Zoekt u een specifieke expertise die u zelf niet direct in huis heeft? Of heeft u behoefte aan continuïteit in geval van vakantie of ziekte? TKK Techniekbiedt u een passende oplossing op basis van detachering. Met onze ervaring op werktuigbouwkundig gebied zijn we goed in staat om op dit gebied uw vraag goed in te vullen. Het grote voordeel hiervan is dat op deze manier zo goed als alle expertises binnen bereik zijn en bent u altijd gegarandeerd van de juiste persoon op de juiste plaats. Wij zijn kundig, flexibel, professioneel, betrouwbaar en inzetbaar tegen een passend tarief.

TKK Techniek hecht waarde aan kwaliteit, een open communicatie en no-nonsense mentaliteit, waardoor alles bespreekbaar is en/of gemaakt kan worden.

U kunt voor o.a. de volgende zaken bij TKK Techniek terecht:

 • Projectmanagement
 • Projectleiding
 • Ontwerpen
 • Calculeren en budgetteren
 • Duurzame oplossingen

Wij kunnen u ondersteunen met verschillende installaties

Hieronder een kort overzicht van de diverse installaties:

 • Verwarmingsinstallaties
 • Luchtbehandelinginstallaties
 • Airconditioninginstallaties
 • Warmtepomp systemen
 • Ventilatie systemen
 • Zonnepanelen en Collectoren
 • Sanitaire installaties
 • Duurzame oplossingen
 • Stoom en condensaat systemen
 • Thermische olie systemen