Blowerdoortest

Luchtdichtheid | Blowerdoortest QV10

Een Luchtdichtheidstest of Blowerdoortest wordt uitgevoegd om te controleren of een woning of gebouw voldoende luchtdicht gebouwd is. Met behulp van een grote ventilator wordt lucht in of uit de woning gepompt. Deze ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenlucht, welke bij het inblazen gelijkstaat aan een constante wind van 4 à 5 Beaufort op de gevels van de woning. Deze Luchtdichtheidstest of Blowerdoor test meet hoeveel lucht ververst wordt in het gebouw als er kunstmatig wind op de gevels blaast. Door deze kunstmatige winddruk worden bestaande luchtlekken geaccentueerd. Met behulp van een infrarood-camera en rookproeven kunnen deze lekken snel gelokaliseerd worden. Een goede luchtdichtheid garandeert een optimale werking van de isolatie en ventilatie.

Indien de woning 15% luchtdichter gemaakt wordt, zal 10% minder energie verbruikt worden.

De luchtdichtheid wordt gemeten volgens de NEN 2686 en NEN-EN 13829.

Hoe werkt een Blowerdoortest?

Om het gebouw in onder of overdruk te kunnen zetten wordt er in één van de deurkozijnen een meetframe (Blowerdoor) met daarin een ventilator geplaatst. Bij grotere gebouwen kunnen al naar gelang de grote meerdere Blowerdoors naast elkaar geplaatst. Vervolgens worden de toevoer-, afzuigkanalen, en rookgasafvoeren in de thermische schil tijdelijk afgesloten.

Luchtdichtheid | Blowerdoortest QV10

Indien blijkt dat het gebouw niet voldoet aan de gestelde luchtdichtheids eisen, worden door de kunstmatige winddruk van de blowerdoortest, de luchtlekken geaccentueerd. Met behulp van een infrarood-camera en/of rookproeven kunnen deze lekken snel gelokaliseerd en verholpen worden.

Door het uitvoeren van deze Luchtdichtheidstest kan precies berekend worden hoeveel lucht via kieren of scheuren ontsnapt. Hiermee wordt bepaald of het gebouw voldoende luchtdicht is. Na de luchtdichtheidstest ontvangt u de uitslag in een duidelijk en overzichtelijk rapport.

Waarom een Blowerdoortest?

De huidige wet en regelgeving stelt steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid van het gebouw. De luchtdichtheid gaat hierbij een steeds belangrijker rol spelen.

Controles worden vaak geëist als controle op de infiltratie in EPC berekeningen (qv10) of bij Breeam (ENE 26)

Door het bepalen van de luchtdichtheid is het duidelijk hoeveel lucht er ververst wordt in het gebouw als er kunstmatige wind op de gevel blaast. Een goede luchtdichtheid garandeert een optimale werking van de isolatie en de ventilatie. Hierdoor wordt onnodig energieverlies voorkomen.


Luchtdichtheidstesten worden onder andere uitgevoerd bij de onderstaande gebouwen;

 • Nieuwbouw woningen
 • Renovatie van woningen en gebouwen
 • Passiefhuizen
 • Duurzame gebouwen en woningen
 • Ziekenhuizen (MRSA ruimtes, operatieruimtes)
 • Laboratoria
 • Computercentra
 • Koel- en vriescellen
 • Olie industrie
 • Overige gebouwen ruimtes waar luchtdichtheid van belang is


Voordelen Blowerdoortest

 • Luchtlekken en hierdoor onnodig energieverbruik worden eenvoudig opgespoord
 • Toekomstige vochtproblemen worden voortijdig opgespoord
 • Een goede stimuleert de juiste wering van het ventilatiesysteem
 • Verhoging van wooncomfort en luchtkwaliteit
 • Onnodig energieverbruik en dus energiekosten
 • Een luchtdichtheidstest iluchtdichtheid (stilstaande lucht) garandeert betere werking van de isolatie
 • Een goede luchtdichtheid s een investering welke zichzelf snel