TKK Techniek staat voor u klaar!

Twijfels over het binnen­klimaat of de werking van de klimaat­instal­latie van uw gebouw? Wij komen graag in gesprek, luis­teren naar wat er speelt en wat uw doelen zijn.

Onderzoek op locatie

Door middel van onder­zoek op locatie brengt TKK Techniek de situatie van de bestaande klimaat­instal­latie(s) of het comfort in kaart. Vervolgens stellen wij een plan op met als doel de klimaat­instal­latie(s) op het gewenste niveau te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan controle van de regel­instal­latie, lucht­behan­deling, verwar­ming, koeling en warmte-/­koude­opslag. We doen onder andere onderzoek naar werking, systeem­­opzet, capa­citeit van de instal­­latie en on­balans. Verduur­zaming verlaagt het energie­ver­bruik en wordt standaard mee­ge­no­men in het onder­zoek.

Praktische oplossingen

Na inven­tari­satie brengt TKK Techniek middels een rappor­tage snel en vlot in kaart waar de knel­punten zitten en be­gelei­den we u naar een prakt­ische oplos­sing. Ook voor energie­­bespa­ring en hulp met uw imple­mentatie van de Energy Perfor­mance of Buil­dings Directive (EPBDIII) staat TKK Techniek voor u klaar.

Neem gerust contact op voor een gesprek of het inplan­nen van een onder­zoek.

  • Comfort
  • 2nd opinion
  • Warmte/­­koude overschot
  • Energie­­verbruik
  • Verduur­­zaming