Paneel­bouw vol­le­dig op maat

TKK Techniek levert maat­werk. Zo ook voor de door ons in eigen beheer gebouwde bestu­rings­panelen. Of het nu gaat om uw nieuw­bouw­project, reno­vatie of ombouw op locatie. Een goed ontwerp is de basis. Wij denken met u mee en werken voor elke situatie een passend bestu­ring­spaneel uit.

Onze mede­werkers vertalen het ontwerp via helder teken­werk naar een veilig en optimaal werkend besturings­paneel. Na zorg­vuldige (gezamen­lijke) controle en goed­keuring verlaat het bestu­rings­paneel onze werk­plaats. We voorzien u digitaal van alle van toepassing zijnde docu­men­tatie zoals teken­werk, conformi­teits­ver­klaring en keurings­rapport.

Bekabeling

Foutloos aansluiten en beka­belen van een bestu­rings­paneel en veld­com­pon­enten zijn een specia­lisme. TKK beka­beling verzorgt voor u de gehele regel­tech­nische beka­beling op locatie en assis­teert met de IO-test of inbedrijf­stelling.

Wilt u een be­sturings­paneel laten produ­ceren of regel­tech­nische beka­beling laten aan­leggen? Bel of mail ons dan voor een ontwerp.

  • CE
  • NEN3140
  • NEN1010
  • NEN-EN-IEC 61439(-2)
  • FAT/SAT testen