Regel­techniek en energie­management

Dé specialisatie van TKK Techniek. Wij zijn uw partner op het gebied van regel- & besturings­­tech­niek en energie­­manage­ment in gebouw­­gebonden klimaat­­instal­laties. Samen met u ontwik­kelen wij com­for­ta­be­le, bedrijfs­­zekere en gebruiks­­vrien­de­lijke oplos­­singen voor utili­teit, retail, hotel en data­­centers.

Maatwerk

TKK Techniek levert maatwerk voor onder­zoek, engi­neering, pro­jecten, service & moni­toring en paneel­bouw. Onze focus ligt op her­ontwik­keling en inte­gratie van sy­stemen en instal­laties in bestaande en nieuwe gebouwen.

Benieuwd naar de moge­lijk­heden voor uw gebouw? Bel of mail ons dan voor een vrij­blijven­de kennis­making.

  • Ver­war­ming
  • Koeling
  • Lucht­behan­deling
  • Warmte- & kou­de­opslag
  • Ver­­licht­ing
  • Inte­gratie
  • Energie­­manage­­ment