TKK Techniek is gespecialiseerd in renovaties van meet- en regelinstallaties. Wanneer uw installatie toe is aan renovatie wordt bepaald door onder andere:

  • Levenscyclus (productspecifiek)
  • Technische levensduur (gemiddeld circa 12 tot 15 jaar)
  • Specificaties uit de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de meerjaren
    onderhoudsbegroting (MJOB)
  • Calamiteiten

Op basis van uitgevoerd onderhoud  worden onderhoudsbegrotingen en -planningen opgesteld. Zo kan bepaald worden op welk moment de meet- en regeltechniek vervangen moet gaan worden.
Bij calamiteiten (blikseminslag, spanningspiek, spanningsdip, waterschade etc.) is TKK Techniek altijd beschikbaar om noodreparaties te verrichten en de downtime van uw installatie te beperken.
TKK Techniek kan de benodigde oplossingen voor u uitwerken en implementeren. Van engineering tot en met realisatie en onderhoud.

Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking 0317-765065

Modificatie

Gebouwen zijn continu in verandering. Bedrijven groeien en krimpen. Soms ontstaat leegstand of wordt een gebouw of installatie geschikt gemaakt voor een andere toepassing. Een kantoor kan bijvoorbeeld omgevormd worden naar studentenhuisvesting of wooncomplex en gasgestookte ketels maken plaats voor warmtepompen.
Dit soort wijzigingen hebben direct invloed op de werking van de aanwezige installaties in een gebouw. De installaties met bijbehorende regeltechniek en registraties van het energiegebruik moeten daarop aangepast worden.
TKK Techniek kan de benodigde aanpassingen voor u uitwerken en implementeren. Van engineering tot en met realisatie en onderhoud.

Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking 0317-765065

Trend

Met Trend producten realiseren wij maatwerkoplossingen voor u. Wij kunnen uw project geheel of gedeeltelijk voor u verzorgen. Van ontwerp tot montage en inbedrijfstelling.
In veel gevallen is het in zijn geheel vervangen van uw installatie niet nodigVaak kan TKK Techniek nieuwe installaties of aanpassingen van bestaande installaties makkelijk integreren op uw huidige systemen met behulp van de Trend IQ3IQ4 regelaar of de Trend TONN integratie controller. Hierdoor heeft u minimale kosten en dus een maximaal rendement van uw bestaande installaties. Met de Trend Energy Manager.

Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking 0317-765065