Wat is Thermografie?

Alle objecten die warmer zijn dan -273°C (absolute nulpunt) emiteren infrarode straling. Infraroodstraling kan niet met het blote oog worden waargenomen. Thermografische opnames kunnen echter deze infrarood straling converteren naar elektrische signalen en weergeven in een thermisch beeld. De warmte is hierdoor zichtbaar gemaakt voor het menselijk oog.

Na de thermografie wordt er een analyse gemaakt van de warmtebeelden en worden deze verwerkt in een rapportage. Hiermee heeft u duidelijk en helder de resultaten van de metingen. De thermografische opnames worden gemaakt door een gediplomeerd Level I thermograaf.

Thermografie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld

Luchtdichtheid testen van gebouwen

Als deuren, ramen, constructies en dergelijke niet correct zijn geïnstalleerd, dringt koude lucht binnen of ontsnapt er warme lucht in de winter. Tocht en warmteverliezen brengen hogere energiekosten met zich mee. De combinatie van thermografie en een luchtdichtheidstest (BlowerDoor test) heeft zichzelf al bewezen. Met deze procedure wordt er een onderdruk en/of overdruk in het gebouw gegenereerd zodat koele buitenlucht in het gebouw door lekkende naden en kieren kan instromen. In het proces vereenvoudigd de warmtebeeldcamera de opsporing van lekkages. Zo worden lekkages nog voordat verbouwingen zijn afgerond gelokaliseerd en kunnen ze worden verholpen zonder extra kosten.

Uitgebreid energieadvies

In gebouwthermografie is infrarood technologie ideaal voor snelle en effectieve analyse van energieverlies in de verwarming of airconditioning van gebouwen. Dankzij de hoge resolutie visualiseert de warmtebeeldcamera gebrekkige isolatie, koude bruggen, constructiefouten en schade. Thermografie is ideaal voor het registreren en vastleggen van energieverliezen door buitenmuren, kozijnen, rolluiken, luchtroosters, doorvoeren, gebouwconstructies of de complete gebouwschil. Met de warmtebeeldcamera wordt een gedetailleerde diagnose voor onderhoudsapplicaties gemaakt en/of energie advies gegeven.

Controle bouwkwaliteit

Analyse met een warmtebeeldcamera is een snelle en effectieve methode om constructiefouten te detecteren en bouwkwaliteit te controleren. Warmteverlies, vocht, en gebrek aan luchtdichtheid wordt zichtbaar middels thermografie. Hierdoor worden implementatiefouten in de isolatie snel gedetecteerd en gebouwschade geheel contactloos ontdekt.

Monitoren verwarming- en installatiesystemen

Door het gebruik van een warmtebeeldcamera kunnen snel en zorgvuldig onregelmatigheden in verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, of airconditioning systemen worden geconstateerd.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Lekkages in luchtkanalen en leidingen
 • Niveau meting in vaten (expansie, ontgasser e.d.)
 • Verstopping, verzanding van leidingen, radiatoren enz.
 • Controle van temperaturen bij pompen
 • Controle van isolatie

Eenvoudig opsporen leiding lekkages

Als een gescheurde leiding wordt verwacht, is het openbreken van vloeren en/of muren vaak de enige oplossing. Met behulp van een warmtebeeld camera kunnen schade en kosten minimaliseerd worden. Lekkages in vloerverwarming en andere lastig te bereiken leidingen, worden precies en non-destructief gelokaliseerd. Hiermee wordt voorkomen dat hele vloeren of muren opengebroken moeten worden. Reparatiekosten worden daarmee tot een minimum beperkt, en de storing is in een veel kortere tijd verholpen.

Lokaliseren daklekkages

Vochtige gebieden in een dakconstructie houden warmte langer vast dan gebieden zonder vocht. Hierdoor koelt het dak onregelmatig af en warmt het onregelmatig op. TKK Techniekmaakt gebruik van deze energieverschillen en laat exact zien waar het vocht in de dakconstructie zit, of waar zich vochtige of beschadigde isolatie bevindt.

Industriële thermografie

Door het gebruik van een warmtebeeldcamera kunnen snel en zorgvuldig onregelmatigheden geconstateerd worden in industriële installaties. Tevens kunnen hiermee in de procesindustrie processen en procesleidingen zelfs vanaf de grond worden gecontroleerd.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Controle verdeelkasten en meterkasten op hotspots
 • Niveau meting in vaten (tanks, vaten e.d.)
 • Controle van temperaturen bij elektra motoren
 • Controle van temperaturen bij lagers en verbindingen
 • Controle van temperaturen van producten en productielijnen
 • Ondersteuning bij preventief mechanisch onderhoud
 • Controle bij stoomleidingen, condensaatsystemen, thermische olie systemen
 • Overal waar een temperatuur verschil aanwezig is

Monitoren en controle zonnepanelen

Er zijn twee redenen om zonnepanelen (PV systemen) te laten onderzoeken; veiligheid en prestatiebewaking. Zonne-energie systemen benutten hun volle capaciteit in de volle zon. De prestaties kunnen efficiënt bewaakt worden met de warmtebeeld camera. Storingen worden gedetecteerd, de correcte werking van componenten gegarandeerd, en het hoogste niveau van economische levensvatbaarheid bereikt. Door met belangrijke parameters zoals zonnestraling intensiteit rekening te houden, wordt extra zekerheid gewaarborgd.

Onderzoek vochtschade

Niet elke vochtige muur wordt veroorzaakt door een lekkende leiding. Het optrekken van vocht, of binnen dringen van water als gevolg van een gebrekkige uitvoering van hemelwaterafvoeren of vuilwater leidingen, kan vochtige muren en vloeren veroorzaken. Vochtschade kan ook ontstaan door onvoldoende doorstroming of verstopte leidingen. TKK Techniek vindt de oorzaak van vocht of water neerslag, voordat het grote schade kan veroorzaken.

Voorkomen schimmelvorming

Koude bruggen zijn energieverspillers. Op zulke plaatsen kan vocht uit de lucht condenseren. Als gevolg hiervan ontwikkelt er schimmelgroei op deze plaatsen en loopt de gezondheid van de gebruikers een groot risico. Door de combinatie van warmtebeeldcamera en de omgevingscondities kunnen wij schimmelvorming zichtbaar maken voordat het werkelijk zichtbaar is. Dit bekend dat gevaarlijke schimmelgroei met tegenmaatregelen voorkomen kan worden.

Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden. Bel voor een vrijblijvende kennismaking 0317-765065